PFA Brug Livet Fonden støtter børn og familier i svære situationer

Blandt 45 ambitiøse og gode formål har PFA Brug Livet Fonden udvalgt de fem initiativer, der i år får støtte til deres frivillige arbejde med at hjælpe andre. Fælles for de udvalgte er, at de hjælper børn og familier, der oplever modgang.

PFA’s velgørende fond, PFA Brug Livet Fonden, har valgt de fem godgørende formål, som den vil støtte. Fondens bestyrelse har i år valgt at støtte op om initiativer, der har fokus på at hjælpe børn og familier, som oplever sygdom, sorg eller tab.

”Efter en gennemgang af årets indstillinger tegnede der sig et billede af, at børn og familier i svære situationer var omdrejningspunkt for de initiativer, hvor vi mente at kunne gøre den største forskel for ildsjælene derude. Netop i denne tid præget af social isolation finder vi det særligt vigtigt, at der rettes en opmærksomhed mod dem, som skaber fællesskaber til at møde nogle af livets sværeste udfordringer. Det er baggrunden for valget af årets hjertesager,” siger Torben Dalby Larsen, der er formand for bestyrelsen i PFA Brug Livet Fonden og i PFA Pension.

Årets udvalgte hjertesager modtager et pengebeløb samt hjælp og sparring fra PFA til at skabe yderligere opmærksomhed omkring deres arbejde – ofte i form af en professionelt produceret film og eventuel deltagelse på PFA-events.

PFA Brug Livet Fondens hjertesager for 2021 er følgende:

”For Lige Vilkårs frivillige bisidderkorps” modtager 50.000 kr.

For Lige Vilkårs Frivillige bisidderkorps støtter familier med børn, som har særlige behov, hvad end der er tale om handicap eller kronisk sygdom. Bisidderne hjælper familierne i deres møde med offentlige myndigheder som socialforvaltning, skole- eller sundhedsvæsen. De uddannes på et endagskursus i de vigtigste områder i serviceloven og retssikkerhedsloven og i bisidderens formelle rolle ved et bisidderforløb. Derudover er bisidderne ofte selv forældre til børn med særlige behov og har derfor en unik indsigt i den situation, familien står i.

”SKYGGEBØRN - vi hjælper børn og unge i sorg” modtager 50.000 kr.

SKYGGEBØRN giver børn og unge mulighed for at italesætte tab og oplevelsen af at leve med kronisk og alvorlig sygdom. Initiativet arrangerer gratis samtalegrupper i Aalborg, Aarhus og København, hvor de hver 14. dag får besøg af 250-300 børn og unge. Samtalegrupperne faciliteres af gruppeledere, som enten selv har måttet håndtere sorg eller har pædagogisk baggrund.

”Mentorbarn - Relationer for livet” modtager 25.000 kr.

Mentorbarn er en organisation, der faciliterer kontakten mellem frivillige mentorfamilier og børn, der er anbragt på børnehjem. Den frivillige familie åbner sit hjem for barnet og giver barnet mulighed for at opleve det, de fleste andre børn oplever hver dag. Det overordnede formål med de frivillige familier er, at der skabes stabile, trygge og langvarige relationer mellem den frivillige familie og barnet, der er anbragt på børnehjem.

”Ønskeland - ophold for børn med alvorlig eller kronisk sygdom og deres familier” modtager 25.000 kr.

Ønskeland giver familier med alvorligt eller kronisk syge børn mulighed for et ophold af 4-6 dages varighed i naturskønne omgivelser på Øland, et lille lokalsamfund ved Brovst i Nordjylland. Opholdet giver familier, hvis hverdag er præget af de udfordringer, som sygdom bringer med sig, mulighed for et afbræk, så der kan skabes ro, nærvær og gode minder.

”Forældre og sorg - Landsforeningen Spædbarnsdød” modtager 25.000 kr.

Forældre & Sorg - Landsforeningen Spædbarnsdød arbejder hver dag for at sikre de bedste vilkår for de forældre, der mister børn op til 21 år, og som står midt i deres livs største krise. At miste et barn er nok den største sorg, man som forælder kan opleve. Foreningen tilbyder bl.a. gratis, terapeutisk rådgivning, og på den måde er de med til at udfolde et sikkerhedsnet, så forældrene føler sig mødt, hørt og rummet i deres sorg.

Fakta om PFA Brug Livet Fonden:

• Fonden blev etableret i 2009 med en fondskapital på 3 mio. kr. Dens formål er at støtte ildsjæle, der hjælper andre til at bruge livet.
• Fonden uddeler i år 175.000 kr. til fem hjertesager.
• Der blev i år indstillet 54 sager til fonden via hjemmesiden pfabruglivetfonden.dk, af hvilke 45 mødte fondens kriterier.
• Alle har på hjemmesiden haft mulighed for at stemme på deres favorit, og fondens bestyrelse har taget afsæt i både antal af stemmer og en kvalitativ vurdering i udvælgelsen af årets hjertesager.
• Der blev afgivet over 18.700 stemmer.
• Bestyrelsen består af Torben Dalby Larsen (formand), professor og billedhugger Bjørn Nørgaard, Group CEO Allan Polack, PFA, og Lone Engberg Thomsen, fhv.s formand Teknisk Landsforbund.