PFA og Letpension styrker samarbejdet og øger ambitionerne

PFA og de 22 pengeinstitutter bag Letpension fornyr deres samarbejde frem til udgangen af 2025, hvor der vil blive investeret betydeligt i produktudvikling, digitalisering og lavere administrationsomkostninger. En aftale med store strategiske perspektiver for parterne og de mere end 1,8 mio. kunder i pengeinstitutterne i Letpension-samarbejdet.

PFA har siden 2010 samarbejdet med 22 lokale og landsdækkende pengeinstitutter om distribution af PFA’s pensions- og forsikringsprodukter til mere end 1,8 mio. kunder i pengeinstitutterne via Letpension. Parterne er nu blevet enige om at intensivere og udvide Letpension-samarbejdet og har indgået en ny aftale til udgangen af 2025.

Det er en aftale med store perspektiver. De lokale og landsdækkende pengeinstitutter vil med aftalen kunne øge produktudbuddet og konkurrencekraften over for deres mange kunder på pensionsområdet med individualiserede og skræddersyede opsparings- og forsikringsløsninger fra PFA. Med mere end 400.000 privatkunder (mere end 600.000 policer) via Letpension er der kommet store skalafordele i samarbejdet, og investeringer i digitalisering har muliggjort, at der kan investeres mere i produktforbedringer og lavere administrationsomkostninger til glæde for kunderne. Der vil blive etableret en helt ny partnerorganisation i PFA, som skal støtte denne udvikling. PFA kommer samtidig til at kunne styrke sin markedsposition markant på området for private kunder og markedet for firmapensioner.

”Vi har været meget tilfredse med vores samarbejde med Letpension gennem 10 år og udbygger med aftalen vores stærke relation. Samarbejdet har stor strategisk betydning for PFA, og pengeinstitutterne bag Letpension er helt centrale for os i relation til det private pensionsmarked. Samtidig er der fortsat et stort potentiale i at udvide samarbejdet på firmapensionsmarkedet. Det er en meget stærk distributionskanal med alle de dygtige rådgivere i pengeinstitutterne, der kender kundernes behov på pension- og forsikringsområdet godt. Derfor vil PFA investere yderligere i samarbejdet både økonomisk, organisatorisk og i udviklingen af nye produkter,” siger Allan Polack, Group CEO i PFA.

Stort potentiale i et hurtigt voksende marked

I dag udgør indbetalinger via Letpension op mod 15 pct. af de samlede indbetalinger i PFA svarende til mere end 5 mia. kr. årligt. Frem mod 2025 forventes forretningsomfanget at vokse betydeligt målt både i opsparede midler og på antal kunder. Der er fortsat et stort potentiale i samarbejdet både inden for privat- og firmakunder.

”Letpension har i de sidste tre år fordoblet salget til privatkunder, og det forventer vi at mere end gentage i den kommende strategiperiode. Behovet for pensionsopsparing og sikring ved sygdom og død er fortsat stort blandt vores kunder. Med den nye aftale kommer vi til at kunne tilbyde kunderne endnu bedre pensionsløsninger,” siger John Fisker, bestyrelsesformand i Letpension og adm. direktør i Ringkøbing Landbobank.

Udvider samarbejdet med ny pensionspakke til selvstændige erhvervsdrivende

Med den nye aftale er det også aftalt at udvide samarbejdet med en pensionspakke til selvstændige erhvervsdrivende. Et attraktivt forretningsområde, som pengeinstitutterne i Letpension via deres lokale tilstedeværelse allerede er i tæt berøring med.

”Som selvstændig eller ejer af en mindre virksomhed med få ansatte kommer pension- og forsikringsforhold ofte længere nede på prioriteringslisten i en travl hverdag. Men for denne type virksomheder er det lige så vigtigt som hos andre at have styr på pensionsforholdene, så der bliver sparet op til en god og tryg alderdom, og der er et økonomisk sikkerhedsnet, hvis sygdom eller anden ulykke rammer. Derfor vil vi nu udvide vores produktudbud med en pensionspakke målrettet selvstændige erhvervsdrivende. Det er noget, vi kan se, der er efterspørgsel efter og derfor et spændende marked for,” siger John Fisker.

Den nye aftale mellem PFA og parterne bag Letpension træder i kraft 1. juli 2021 og løber til udgangen af 2025.

Fakta om Letpension

• Der er 22 pengeinstitutter i Letpension-samarbejdet med et kundegrundlag på 1,8 mio. kunder.
• Letpension distribuerer pensions- og forsikringsprodukter til mere end 400.000 privatkunder med mere end 600.000 policer.
• I dag årlige indbetalinger på livrente og forsikringer på mere end 5 mia. kr.
• Samlet livrenteopsparing i Letpension på 18 mia. kr.
• PFA leverer pensions- og forsikringsprodukterne og står for den bagvedliggende drift og produktudvikling i samarbejde med Letpension. Herunder er det PFA, der står for investeringen af kundernes opsparede penge.
• PFA er Danmarks største pensionsselskab med 1,3 mio. personkunder og 6.000 virksomheds- og organisationskunder.
• PFA forvalter kundemidler for mere end 550 mia. kr.
• Det foreslås, at Allan Polack indtræder i bestyrelsen i Letpension.
 

For yderligere information

Kristian Lund Pedersen, Chef for ekstern kommunikation, PFA, klp@pfa@.dk, 39 17 58 79
Lars Stouge, direktør, Letpension, lst@letpension.dk, 2526 9201