Bedre data skal fremme bæredygtighed

PFA har sammen med en række store pensionsselskaber i det internationale investorfællesskab IIR netop skrevet under på et brev, som slår til lyd for at fremme global transparens og rapportering om bæredygtighed. Brevet er henvendt til G7-landene i kølvandet på deres juni-topmøde.

PFA har sammen med de øvrige medlemmer af det internationale investorfælleskab, IIR, netop underskrevet et brev, som opfordrer G7-landende til at øge indsatsen for at skabe fælles globale retningslinjer, for hvordan man registrerer og måler på bæredygtighed. For uden fælles standarder er det svært at måle på, hvilke bæredygtighedsrisici man påtager ved at investere i et givent selskab, og hvordan man med sine investeringer er med til at påvirke den grønne omstilling.

Det fortæller Kasper A. Lorenzen, der som koncerninvesteringsdirektør i PFA råder over en af landets største pengetanke på godt 600 mia. kr. og investerer på vegne af ca. 1.3 mio. individuelle kunder. 

"’If you can’t measure it, you can’t manage it’, siges det som bekendt. Og det gælder også, når det kommer til bæredygtighed og den grønne omstilling. For uden præcise klimadata kan vi ikke vide, hvordan de virksomheder, vi investerer i, påvirker klimaet, eller hvordan de selv vil blive påvirket af klimaudfordringen og indsatsen for at inddæmme den. I brevet opfordrer vi derfor politikerne til at styrke arbejdet med at skabe fælles standarder, så vi som investor kan få det bedste mulige instrumentbræt, når vi investerer på vegne af vores kunder,” siger koncerninvesteringsdirektøren.

Han påpeger, at der i dag allerede gøres meget for at skubbe til den grønne dagsorden, både fra den politiske front og fra erhvervslivet, men at der mangler mere global konsensus og fælles fodslag.

”Vi bevæger i en retning, hvor selskabernes klimapåvirkning bliver en ligeså vigtigt investeringsparameter som deres omsætning, vækst, kundetilgang og alle de andre finansielle nøgletal, de rapporterer på i deres regnskabsaflægninger. Som investorer skal vi derfor kunne regne med, at klima- og bæredygtighedsdata bliver tilvejebragt på samme måde og efter samme standarder, uanset om det er en dansk, amerikansk eller kinesisk selskab, det handler om. Den opgave kan bedst løses fra politisk hold, og derfor henvender brevet sig konkret til G7-landene og deres politiske ledere,” siger Kasper A. Lorenzen.

Han tilføjer, at IIR's brev er distribueret til en række internatinale medier, herunder Wall Street Journal, Guardian, Bloomberg og Financial Times samt G7-landenes egen nyhedsportal.

Hvem er IIR?
IIR står for ‘Institutional Investors Roundtable’ og blev grundlagt i 2010 for at øge samarbejdet mellem de største institutionelle investorer på tværs af kloden indenfor alternative investeringer. Formålet er at hjælpe medlemmerne med at indfri deres mandat om at skabe et godt risikojusteret afkast og samtidig bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling. IIR tæller investeringschefer fra 40 ledende institionelle investorer.