Ingen grund til panik trods recessionssignal fra rentekurve

Chefstrateg i PFA, Tine Choi Danielsen

Den senere tids renteudvikling, hvor de korte renter har indhentet de lange, har i et historisk perspektiv været den mest sikre indikator for, vi er på vej ind i en recession. I disse dage skal advarselssignalet dog tages med forbehold, og selv hvis det viser sig at holde stik, vil der typisk være god tid til at tage bestik af situationen og tilpasse sine investeringer.

De fleste kender til kanariefuglen, som på grund af sin følsomhed over giftige gasser er blevet brugt til at varsle minearbejderne om farlige udslip. Lidt samme funktion har udviklingen i rentekurven, når det kommer til at advare om en kommende recession. Og selvom det er en advarselslampe, der er behæftet med større usikkerhed, så har den i de senere dage blinket stærkt nok til, at det er blevet bemærket.

”Rentekurven viser sammenhængen mellem renter og løbetider for obligationer, og normalt er kurven stigende. Jo længere løbetider, jo højere renter. Årsagen er i al sin enkelthed, at det er mere risikabelt at låne penge ud over længere tidsperioder, og derfor kræver långivere en højere rente. Hvis rentekurven derimod flader ud eller bliver negativ, kan det være i forventning om vækstopbremsning, eksempelvis som følger af rentestigninger fra centralbankerne,” siger PFA’s chefstrateg, Tine Choi Danielsen.


Nedenfor kan du se spændet mellem den 2-årige og den 10-årige rentekurve:

Her kan du se spændet mellem den 2-årige og den 10-årige rentekurve.


Stadigt for tidligt at løbe mod udgangen
Selvom rentekurven ifølge PFA’s chefstrateg historisk har været en af de mest stabile indikatorer på en kommende recession, så skal man dog tage renteudviklingen med forbehold, da vi lever i en tid hvor først covid-pandemi og siden Ukraine-krig har forringet den økonomiske sigtbarhed markant. 

”Normalt er renteudviklingen en funktion af den underliggende økonomiske udvikling. Sådan er det ikke i dag, hvor Ukrainekrigen har begrænset samhandlen, forværret inflationen og sat prop i en økonomi, der trods udfordringer med flaskehalsproblemer indenfor visse sektorer var i fremgang efter to år med nedlukninger og corona-pandemi. På den måde fylder de geopolitiske risici uforholdsmæssigt meget, og hvis de bliver reduceret, så vil udsigterne for råvarepriser kunne ændre sig markant og dermed også inflationseffekterne”, siger PFA’s chefstrateg.

Hun gør samtidig opmærksom på, at man som investor ikke har lige så travlt ved synet af den negative rentekurve som de minearbejdere, der finder kanariefuglen død i burets bund.

”Historisk er der i gennemsnit gået mere end et år fra, at rentekurveren er vendt om til, at økonomien er gået i recession. Samtidig har der været pæne aktiekursstigninger i den mellemliggende periode, fordi centralbanken jo typisk træder på bremsen, når væksten eller inflationen er ved at koge over, og vi har et stærkt opsving. Selvom renteudviklingen bestemt er værd at tage notits af, så er det ikke i sig selv grund til at styrte mod udgangen og sælge ud af sine værdipapirer,” siger Tine Choi Danielsen. 

Hun nævner samtidig, at den korte rente skal have været højere end den lange rente i omkring et kvartal før den kan tjene som indikator på en kommende recession.