Overholdelse af EU Taksonomien på danske ejendomme

Overholdelse af EU Taksonomien på danske ejendomme

Grønne investeringer er på dagsordenen i PFA – både ud fra kommercielle og regulatoriske hensyn. PFA har meldt ud, at vi tager vores del af pensionsbranchens betingede tilsagn om at investere yderligere 350 mia. kr. i den grønne omstilling frem mod 2030.

Dokumentation for overensstemmelse med Taksonomiens kriterier er blevet sendt til godkendelse hos tredjepart, Rådet for Bæredygtigt Byggeri (https://rfbb.dk/), der vurderes som førende på udførelse af dette i Danmark. PFA har – i samarbejde med konsulenthuset ESG Implementation – udarbejdet en menneskerettigheds-due diligence retningslinje og en risikoscreening for at sikre efterlevelse af Taksonomiens (og dermed Rådets) kriterier for de sociale minimumsgarantier.