Investeringsstrategi

PFA-koncernen foretager ejendomsinvesteringer i såvel indland som udland. PFA Ejendomme er en investeringsafdeling i PFA Pension, der investerer i ejendomme. Formålet med ejendomsinvesteringerne er at øge diversifikationen i PFA’s samlede investeringsportefølje og derved sikre det bedst mulige langsigtede og stabile afkast til vores kunder. 
  
Pr. 31. december 2019 udgør de samlede ejendomsinvesteringer i PFA ca. 77 mia. kr.

Fokus på bæredygtighed og klimahensyn

Vi har skarpt fokus på bæredygtighed og klimahensyn i vores ejendomsinvesteringer, og Paris-aftalens klimamålsætning er integreret i vores investeringsproces. Vi arbejder systematisk med at indsamle forbrugs- og energidata på vores danske ejendomsportefølje med henblik på at reducere CO₂-aftrykket, og vi bestræber os på at bygge og renovere efter bæredygtige og miljøvenlige standarder - blandt andet screener vi alt nybyggeri for at kunne bæredygtighedscertificere. Som medlem af Green Building Council Denmark, deler vi vores erfaringer med at måle og nedbringe CO₂-aftrykket, så de kan gavne i et bredere perspektiv. Læs mere om vores arbejde med klimahensyn og bæredygtighed

Danske erhvervsejendomme

Erhvervsporteføljen i PFA Ejendomme består pr. 31. december 2019 af mere end 78 direkte ejede erhvervsejendomme. Ejendommene anvendes primært til kontor og administration. Foruden de direkte ejede ejendomme ejer PFA kapitalandele i joint ventures i en række selskaber, herunder ATPFA, Axel Towers, Portland Towers, Ottilia København med flere.

PFA Ejendomme gennemfører løbende en række udviklingsprojekter. Det gør vi for at opnå tilgang af nye ejendomme til porteføljen, så den er fremtidssikret i forhold til funktionalitet og materialevalg.

Newsec Datea A/S står for den daglige drift og vedligeholdelse af de danske erhvervsejendomme i PFA Ejendomme.

Udlejningen af ejendommene henvender sig til danske og internationale virksomheder samt offentlige lejere, der ønsker velbeliggende kvalitetsejendomme hos en professionel udlejer.

På PFA Ejendommes hjemmeside kan du se en liste over aktuelle ledige lejemål.

PFA Boliger

En del af vores ejendomsstrategi er at investere i udlejningsboliger. Vi investerer i både nybyggeri og eksisterende ejendomme med god beliggenhed.

Pr. 31. december 2019 består vores portefølje af 88 boligejendomme med flere end 3000 lejemål i eksisterende og nyopførte ejendomme. Ejendomme er beliggende i København og omegn, Hillerød, Aalborg samt i flere større provinsbyer. Omkring 1000 lejemål er under opførelse – blandt andet i København, Hillerød, Helsingør, Køge, Horsens, Vejle, Randers, Herning, Silkeborg, Viborg, Kolding og Odense.

PFA-kunder har mulighed for at skrive sig op til en lejebolig på Mit PFA.

Udenlandske ejendomsinvesteringer

PFA Ejendomme står også for PFA’s investeringer i ejendomme i udlandet. Investeringerne foretages overvejende som indirekte investeringer i ejendomsfonde, men også som direkte investeringer i form af co-investeringer og altid med en lokal partner.

Fokus på de udenlandske investeringer er primært rettet mod Pan-EU, UK, US og Asien.