Investeringsstrategi

PFA-koncernen foretager ejendomsinvesteringer i såvel indland som udland.

PFA Ejendomme investerer i ejendomme med det formål at øge diversifikationen i den samlede investeringsportefølje i PFA og derved sikre det bedst mulige langsigtede og stabile afkast til kunderne. 

Pr. 31.december 2017 udgjorde de samlede ejendomsinvesteringer i PFA ca. 54 mia. kr.

Danske erhvervsejendomme

Erhvervsporteføljen for PFA Ejendomme bestod pr. 31. december 2017 af mere end 70 erhvervsejendomme. Ejendommene anvendes primært til kontor og administration.

Newsec Datea A/S forestår al drift og vedligeholdelse af de danske erhvervsejendomme i PFA Ejendomme.

Udlejningen af ejendommene henvender sig til danske og internationale virksomheder samt offentlige lejere, der ønsker velbeliggende kvalitetsejendomme hos en professionel udlejer.

På PFA Ejendommes hjemmeside, findes der en liste over aktuelle ledige lejemål.

PFA Boliger

En del af strategien er at investere i udlejningsboliger. Der investeres i både nybyggeri og eksisterende ejendomme med god beliggenhed.

Pr. 31. december 2017 bestod porteføljen af 42 boligejendomme med 1.425 lejemål i eksisterende og nyopførte ejendomme i København og omegn, Hillerød og Aalborg samt omkring 600 lejemål under opførelse bl.a. i København, Hillerød, Horsens, Vejle og Silkeborg.

PFA-kunder har mulighed for at skrive sig op til en lejebolig på Mit PFA.

Udenlandske Ejendomsinvesteringer

PFA Ejendomme forestår PFA’s investeringer i ejendomme i udlandet. Investeringerne foretages overvejende som indirekte investeringer i ejendomsfonde, men også som direkte investeringer i form af co-investeringer.

Fokus på de udenlandske investeringer er primært rettet mod Pan EU, UK, US og Asien.