Investeringsstrategi

PFA-koncernen foretager ejendomsinvesteringer i såvel indland som udland.

PFA Ejendomme er en investeringsafdeling i PFA Pension og investerer i ejendomme med det formål at øge diversifikationen i den samlede investeringsportefølje i PFA og derved sikre det bedst mulige langsigtede og stabile afkast til kunderne. 

Pr. 31.december 2018 udgør de samlede ejendomsinvesteringer i PFA ca. 64 mia. kr.

Fokus på bæredygtighed og klimahensyn

Vi har skarpt fokus på bæredygtighed og klimahensyn i vores ejendomsinvesteringer, og Parisaftalens klimamålsætning er integreret i vores investeringsproces. Vi arbejder systematisk med at indsamle forbrugs- og energidata på vores danske ejendomsportefølje med henblik på at reducere CO₂-aftrykket, og vi bestræber os på at bygge og renovere efter bæredygtige og miljøvenlige standarder - blandt andet screener vi alt nybyggeri for at kunne bæredygtighedscertificere. Som medlem af Green Building Council Denmark, deler vi vores erfaringer med at måle og nedbringe CO₂-aftrykket, så de kan gavne i et bredere perspektiv. Læs mere om vores arbejde med klimahensyn og bæredygtighed

Danske erhvervsejendomme

Erhvervsporteføljen i PFA Ejendomme består pr. 31. december 2018 af mere end 75 direkte ejede erhvervsejendomme. Ejendommene anvendes primært til kontor og administration. Foruden de direkte ejede ejendomme ejer PFA kapitalandele i joint ventures i en række selskaber, herunder ATPFA, Axel Towers, Portland Towers, Ottilia København med flere.

PFA Ejendomme gennemfører løbende en række udviklingsprojekter med henblik på at opnå at tilgang af nye ejendomme til porteføljen er fremtidssikret i forhold til funktionalitet og materialevalg.

Newsec Datea A/S forestår al drift og vedligeholdelse af de danske erhvervsejendomme i PFA Ejendomme.

Udlejningen af ejendommene henvender sig til danske og internationale virksomheder samt offentlige lejere, der ønsker velbeliggende kvalitetsejendomme hos en professionel udlejer.

På PFA Ejendommes hjemmeside, findes der en liste over aktuelle ledige lejemål.

PFA Boliger

En del af strategien er at investere i udlejningsboliger. Der investeres i både nybyggeri og eksisterende ejendomme med god beliggenhed.

Pr. 31. december 2018 består porteføljen af 73 boligejendomme med flere end 1700 lejemål i eksisterende og nyopførte ejendomme i København og omegn, Hillerød, Aalborg samt i flere større provinsbyer. Der er omkring 1200 lejemål under opførelse bl.a. i København, Hillerød, Horsens, Vejle, Randers, Herning, Silkeborg, Viborg, Kolding og Odense.

PFA-kunder har mulighed for at skrive sig op til en lejebolig på Mit PFA.

Udenlandske Ejendomsinvesteringer

PFA Ejendomme forestår PFA’s investeringer i ejendomme i udlandet. Investeringerne foretages overvejende som indirekte investeringer i ejendomsfonde, men også som direkte investeringer i form af co-investeringer og altid med en lokal partner.

Fokus på de udenlandske investeringer er primært rettet mod Pan-EU, UK, US og Asien.