Investeringsstrategien

PFA koncernen foretager ejendomsinvesteringer i såvel indland som udland.

PFA ejendomme investerer i ejendomme med det formål at øge diversifikationen i den samlede investeringsportefølje i PFA og derved sikre det bedst mulige langsigtede og stabile afkast til kunderne.

PFA Ejendomme varetager PFA-koncernens investeringer i ejendomsfonde, primært i Pan EU, UK, US og Asien. Derudover foretager PFA Ejendomme investeringer i danske ejendomme, både direkte og indirekte. 
 
Pr. 31.december 2016 udgør de samlede ejendomsinvesteringer i PFA  39,5 mia. kr.

Danske erhvervsejendomme

Erhvervsporteføljen for PFA Ejendomme A/S består pr. 31. december 2016 af 64 erhvervsejendomme med ca. 344 lejemål og 10 igangværende byggerier. Ejendommene anvendes primært til kontor og administration og har et samlet udlejningsareal på godt 620.000 m2.

DATEA forestår al drift og vedligeholdelse af de danske erhvervsejendomme.

Udlejningen af ejendommene henvender sig til danske og internationale virksomheder samt offentlige lejere, der ønsker velbeliggende kvalitetsejendomme hos en professionel udlejer.

På PFA Ejendommes hjemmeside, findes der en liste over aktuelle ledige lejemål.

PFA Boliger

En del af strategien  er at investere i udlejningsboliger. Der investeres i både nybyggeri og eksisterende ejendomme med god beliggenhed.

Pr. 31. december 2016 består porteføljen af 23 boligejendomme med ca. 1.000 lejemål i eksisterende ejendomme i København og omegn og omkring 600 lejemål under opførelse b.la. i København, Hillerød og Ålborg.

PFA-kunder har mulighed for at skrive sig op til en lejebolig på Mit PFA.

Udenlandske Ejendomsinvesteringer

PFA Ejendomme forestår PFA’s investeringer i ejendomme i udlandet. Investeringerne foretages overvejende som indirekte investeringer i ejendomsfonde, men også som direkte investeringer i form af co-investeringer i erhvervsejendomme.

På grund af positive udvikling i den globale økonomi, har PFA i de seneste år valgt at sætte større fokus på de udenlandske investeringer.

Fokus er primært rettet mod Pan EU, UK, US og Asien.